Äventyret

Så skapade vi en lönsam kommundatatjänst — för ett transparentare Norge!

Vissa beställare sticker ut lite extra. I fallet med Kommunal Rapport är kombinationen av hög goodwill-faktor, förmåga att prioritera och yrkesskicklighet svår att stå emot. Välkommen till definitionen av agil utveckling, där kunden är en del av projektteamet.

Kommunal Rapport är en tidskrift som bevakar Kommunpolitiken i Norge. Den är partipolitiskt obunden och driver ett flertal projekt parallellt med papperstidningen. Ett av dem, Kommunebarometeret, är en årlig rapport där Norges alla kommuner rangordnas utifrån välfärd och hur gott invånarna har det. Rapporten är rik och innehåller både egenframtagen data, såväl som unika slutsatser av öppen data—vilka är möjliga tack vare åratal av spetsjournalistik inom området. Rapporten är känd bland kommunpolitiker och opinionsbildare i Norge.

Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktör och digitalt ansvarig, ville tjänstefiera datan i Kommunebarometeret — i kontrast till rapportens dåvarande PDF-format. Visionen att tillgängliggöra statistiken på ett mer direkt, interaktivt och uppdaterat sätt ville göras möjlig genom att paketera den på webben som en tjänst. Att i tillägg kunna erbjuda en mer flexibel betallösning via licenser skulle också bygga affären.

kommunal_rapport_kontor_oslo
Kommunal Rapports huvudkontor på Haakon VIIs gate i Oslo

Äventyret blev kontaktade av J++ (samtalspartner sedan 1996, bland annat genom den legendariska poesicentralen “Levande Poeter” på insomnade webbportalen Passagen) som hade inlett diskussioner med Kommunal Rapport om ett projekt i gränslandet mellan datavisualisering och robotjournalistik. J++ och Äventyret enades om att gemensamt föreslå ett samproduktionsprojekt för Kommunebarometeret 1.0. Projektteamet föreslogs bestå av konceptutvecklare och projektledare från J++, konceptutvecklare, designers och utvecklare från Äventyret samt ett antal nyckelpersoner från Kommunal Rapport. Det blev vägvinnande och efter ett par workshops var det dags för produktion.

Når vi skal publisere store datamengder er det en fare for at vi som har researchet i redaksjonen, drukner brukeren med data. Arbeidsprosessen med Äventyret har vært viktig for å gjøre informasjonen mye mer tilgjengelig enn hva vi ville klart alene. I tillegg har vi et veldig godt og åpent samarbeid hvor vi kommuniserer direkte og ærlig. Jeg opplever at det er fordi både vi som utgiver og Äventyret som medhjelper og ekspert vil det samme med prosjektet; å levere viktig journalistikk ut til våre brukere.

Ole Petter Pedersen — Utviklingsredaktør (Head of Future), Kommunal Rapport

En första version: 2016-2018 (KB-1.0)

Kommunal Rapport var tydliga med att låta arbetet vara ett proof of concept där form och extravaganta funktioner tydligt prioriterades ned. Målgruppen var tydlig: journalister och kommunpolitiker. KB-1.0 producerades under tre intensiva månader Q1 2016. Det tyngsta lyftet var att hitta en skalbar databasmodell och att generera dumpar ur befintlig data. Anpassning och förståelsen av data, var absolut den största behållningen av iteration 1 för Äventyret.

kb-ver1-2
Med motiveringen “Automatisering av Kommunebarometeret – robotjournalistikk i verdensklasse” vinner tjänsten detta hedrande pris redan två månader efter lansering.

Teknisk kuriosa:

 • Applikationen är byggd i Laravel och Äventyrets egna gränssnittsramverk Ham&Cheese
 • Grafer ritas ut med JavaScript och Html5-canvas
 • Vi hade ambitionen att generera PDF:er på serversidan för nedladdning. Detta blev mer komplicerat än vi trodde och idén fick ersättas av en genomarbetad print-css istället, på grund av tidsbrist.
 • Data skrapas och samlas in av Kommunal Rapport och sparas i Excel-format. Egenbyggda script för export och migrering till MySQL-databas tog mycket tid och planering i anspråk.
 • Äventyret och Kommunal Rapport bestämde från början att ta till vara på den tekniska kompetens som Kommunal Rapport besitter. Kommunal Rapport har alltså en tydlig botten via egna utvecklare som ju påskyndar och förankrar beslut, skapar ägandeskap och vidareutveckling (för KR) och bidrar till en god översikt av projektet som helhet.
 • Långa robotgenererade texter används konsekvent för att belysa statistik och nyckeltal

Den första versionen av Kommunebarometeret som tjänst, lanserades i mars 2016.

ezgif-com-resize

En andra version: KB-2.0 (2018-pågående)

Kommunal Rapport återkopplade till Äventyret våren 2017 med ett förfinat koncept, ändring i målgrupper och insikter från KB-1.0. Vi utforskade detta under ett par dagar tillsammans och kom fram till följande projektupplägg:

 • Uppstart/inläsning/workshops, där en prioriterad kravspec över önskad funktionalitet är leverabel. Detta steg offereras separat, när KR och Äventyret har nått en gemensam prioritering.
 • Produktionsplanering: tidsuppskattas och offereras med hjälp av kravspecen ovan.
 • Produktion!

Den första iterationen av Kommunebarometeret passar journalister och målgrupper vars mål är att fördjupa sig. Arbetet med Kommunebarometeret 2.0 har syftat till att komplettera detta genom att visualisera data på ett mer fångande vis. Användaren erbjuds möjlighet att i små enheter ännu tydligare och snabbare scanna data som i relevant aspekt sticker ut, med möjlighet till fördjupning.

Målbilden är att politiker använder Kommunebarometeret 2.0 som ett aktivt redskap i det dagliga arbetet såsom att ge relevanta inspel i diskussioner, skapa sig grundläggande översikt/insikt inför och under debatt och utfrågning. Kommunebarometeret ska också tjäna som sanningssägare: där kritik ibland fastnar i intern administration vill Kommunebarometeret ge politiker möjlighet att se osminkad data kring regioner, frågor och nyckeltal där man själv verkar och har ansvar.

Skillnaderna mellan KB-1.0 och KB-2.0:

 1. Ny huvudsaklig målgrupp och därmed koncept: Politiker primärt, journalister sekundärt (till skillnad från KB-1.0 där ordningen var den omvända). Konsekvenser för UI är att de (nya) sammanfattande komponenterna bygger en översiktlig förståelse hos användaren, som sedan ges möjlighet att fördjupa sig—istället för tvärtom där den översiktliga datan tidigare avslutade KB-1.0. Detta öppnar möjligheten för hen, som ännu inte är så påläst, till att bli det, istället för att stänga ute användare genom höga kunskapströsklar.
 2. Ny affärsmodell med licensernivåer, tas fram och introduceras i samarbete med Äventyret.
 3. Budget för formgivning prioriteras. Att vänta till en andra version är ett smart drag av KR: Formen får kärlek först när tjänsten är prövad en tid, samt introduceras när tjänsten vänder sig till en större publik. Detta har både rätt prioritet och timing.
 4. Ny teknikstack gör att appen känns modernare för användaren, med de primära målet att vara skalbar för andra kommande KR-applikationer
 5. Ännu större samutveckling mellan Äventyret och Kommunal Rapport under arbetet med KB-2.0 än i KB-1.0.

Teknisk kuriosa

 • Backend på Node Express med en PostgreSQL-databas.
 • GraphQL integration på backend vilket öppnar upp en API endpoint för CRUD operationer på backend. Dessa GraphQL queries och mutations är autogenererade baserat på schemat i PostgreSQL databasen
 • Frontend på React med Apollo som integrering mot GraphQL samt Redux.
 • Admininstratörsgränssnitt för rollhantering av användare.

Utmaningar

I en prioriterad kravspec är det lätt att missa “självklar” funktionalitet. När vi helt byggde om Kommunebarometeret, fokuserade vi nyutvecklingen men hade behövt speca “underförstådda” listningsvyer, sökfunktionalitet etc. En relaterad del, och som i sig växte sig stor, var betalväggen och vidareutveckling av affärsmodellen. Scopet under produktion växte, vilket gjorde att vi under ett par veckor fick dubbla gränssnittsresurserna för att klara deadline.

Lansering KB-2.0

I februari 2018 implementerades ett uppföljningsprojekt som fokuserade på nedladdning av dokument och en mer universell listningskomponent. I tillägg tog Äventyret fram affärsstöd via ett admin-gränssnitt för att hantera prenumeranter och licenser, endast använt av redaktionen på Kommunal Rapport.

Tjänsten driftas sedan början av mars 2018 av Kommunal Rapport och lanserades officiellt i april, samma år.

aktivbo_logo_square
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign för den svenska och tyska marknaden. www.aktivbo.com
almega1
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign. www.almega.se
boob
Boob skapar hållbara gravid- och amningsplagg för mödrar världen över. Äventyret är Boobs partner för koncept och design av digitala tjänster. Vi har tillsammans tagit fram en e-handelssajten www.boobdesign.com.
chef_logo1
Chef gör nordens största ledarskapstidning och driver ett antal framgångsrika digitala medieaffärer. Äventyret är Chefs digitala partner sedan 2016. www.chef.se
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt förlag, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | www.kommunebarometeret.no
lrf1
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret tog under 2016 fram interaktions- och gränssnittsdesign (samt ny grafisk profil) för den nya versionen av Onepix. www.onepix.se
qvalia2x
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar företagens ekonomifunktioner och -processer. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sami
SAMI är en ekonomisk förening (utan vinstintresse) som företräder utövarna som spelar och sjunger på inspelade verk. Medlemmar är artister och musiker. Kunder är företag och verksamheter som spelar deras musik. Äventyret har arbetat med tjänstedesign för SAMI sedan 2016. www.sami.se
samsung
Samsung är (bland annat) världsledande på konsumenthårdvara för mobiltelefoni. Genom Äventyrets partner 360Cities har vi åt Samsung tagit fram koncept och design för 360Stories, en app som tillåter fotografer att skapa berättelser av sina panoramor med hjälp av kommentatorspår. 360Stories är tillgänglig på hemskärmen i Samsung Gear VR. www.samsung.com
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret är Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner. www.si.se
sunfleet
Sunfleet är Volvos bilpoolstjänst i Sverige. Äventyret har tagit fram ett antal generationer digitala prototyper åt Sunfleet för en effektivare bokning och bättre användarupplevelse. www.sunfleet.com
txcn-logo
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Äventyret är Telenor Connexions globala partner för digital kommunikation. www.telenorconnexion.com
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com