Äventyret

Så skapade vi en lönsam kommundatatjänst — för ett transparentare Norge!

Vissa beställare sticker ut lite extra. I fallet med Kommunal Rapport är kombinationen av hög goodwill-faktor, förmåga att prioritera och yrkesskicklighet svår att stå emot. Välkommen till definitionen av agil utveckling, där kunden är en del av projektteamet.

Kommunal Rapport är en tidskrift som bevakar Kommunpolitiken i Norge. Den är partipolitiskt obunden och driver ett flertal projekt parallellt med papperstidningen. Ett av dem, Kommunebarometeret, är en årlig rapport där Norges alla kommuner rangordnas utifrån välfärd och hur gott invånarna har det. Rapporten är rik och innehåller både egenframtagen data, såväl som unika slutsatser av öppen data—vilka är möjliga tack vare åratal av spetsjournalistik inom området. Rapporten är känd bland kommunpolitiker och opinionsbildare i Norge.

Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktör och digitalt ansvarig, ville tjänstefiera datan i Kommunebarometeret — i kontrast till rapportens dåvarande PDF-format. Visionen att tillgängliggöra statistiken på ett mer direkt, interaktivt och uppdaterat sätt ville göras möjlig genom att paketera den på webben som en tjänst. Att i tillägg kunna erbjuda en mer flexibel betallösning via licenser skulle också bygga affären.

kommunal_rapport_kontor_oslo
Kommunal Rapports huvudkontor på Haakon VIIs gate i Oslo

Äventyret blev kontaktade av J++ (samtalspartner sedan 1996, bland annat genom den legendariska poesicentralen “Levande Poeter” på insomnade webbportalen Passagen) som hade inlett diskussioner med Kommunal Rapport om ett projekt i gränslandet mellan datavisualisering och robotjournalistik. J++ och Äventyret enades om att gemensamt föreslå ett samproduktionsprojekt för Kommunebarometeret 1.0. Projektteamet föreslogs bestå av konceptutvecklare och projektledare från J++, konceptutvecklare, designers och utvecklare från Äventyret samt ett antal nyckelpersoner från Kommunal Rapport. Det blev vägvinnande och efter ett par workshops var det dags för produktion.

Når vi skal publisere store datamengder er det en fare for at vi som har researchet i redaksjonen, drukner brukeren med data. Arbeidsprosessen med Äventyret har vært viktig for å gjøre informasjonen mye mer tilgjengelig enn hva vi ville klart alene. I tillegg har vi et veldig godt og åpent samarbeid hvor vi kommuniserer direkte og ærlig. Jeg opplever at det er fordi både vi som utgiver og Äventyret som medhjelper og ekspert vil det samme med prosjektet; å levere viktig journalistikk ut til våre brukere.

Ole Petter Pedersen — Utviklingsredaktør (Head of Future), Kommunal Rapport

En första version: 2016-2018 (KB-1.0)

Kommunal Rapport var tydliga med att låta arbetet vara ett proof of concept där form och extravaganta funktioner tydligt prioriterades ned. Målgruppen var tydlig: journalister och kommunpolitiker. KB-1.0 producerades under tre intensiva månader Q1 2016. Det tyngsta lyftet var att hitta en skalbar databasmodell och att generera dumpar ur befintlig data. Anpassning och förståelsen av data, var absolut den största behållningen av iteration 1 för Äventyret.

kb-ver1-2
Med motiveringen “Automatisering av Kommunebarometeret – robotjournalistikk i verdensklasse” vinner tjänsten detta hedrande pris redan två månader efter lansering.

Teknisk kuriosa:

 • Applikationen är byggd i Laravel och Äventyrets egna gränssnittsramverk Ham&Cheese
 • Grafer ritas ut med JavaScript och Html5-canvas
 • Vi hade ambitionen att generera PDF:er på serversidan för nedladdning. Detta blev mer komplicerat än vi trodde och idén fick ersättas av en genomarbetad print-css istället, på grund av tidsbrist.
 • Data skrapas och samlas in av Kommunal Rapport och sparas i Excel-format. Egenbyggda script för export och migrering till MySQL-databas tog mycket tid och planering i anspråk.
 • Äventyret och Kommunal Rapport bestämde från början att ta till vara på den tekniska kompetens som Kommunal Rapport besitter. Kommunal Rapport har alltså en tydlig botten via egna utvecklare som ju påskyndar och förankrar beslut, skapar ägandeskap och vidareutveckling (för KR) och bidrar till en god översikt av projektet som helhet.
 • Långa robotgenererade texter används konsekvent för att belysa statistik och nyckeltal

Den första versionen av Kommunebarometeret som tjänst, lanserades i mars 2016.

ezgif-com-resize

En andra version: KB-2.0 (2018-pågående)

Kommunal Rapport återkopplade till Äventyret våren 2017 med ett förfinat koncept, ändring i målgrupper och insikter från KB-1.0. Vi utforskade detta under ett par dagar tillsammans och kom fram till följande projektupplägg:

 • Uppstart/inläsning/workshops, där en prioriterad kravspec över önskad funktionalitet är leverabel. Detta steg offereras separat, när KR och Äventyret har nått en gemensam prioritering.
 • Produktionsplanering: tidsuppskattas och offereras med hjälp av kravspecen ovan.
 • Produktion!

Den första iterationen av Kommunebarometeret passar journalister och målgrupper vars mål är att fördjupa sig. Arbetet med Kommunebarometeret 2.0 har syftat till att komplettera detta genom att visualisera data på ett mer fångande vis. Användaren erbjuds möjlighet att i små enheter ännu tydligare och snabbare scanna data som i relevant aspekt sticker ut, med möjlighet till fördjupning.

Målbilden är att politiker använder Kommunebarometeret 2.0 som ett aktivt redskap i det dagliga arbetet såsom att ge relevanta inspel i diskussioner, skapa sig grundläggande översikt/insikt inför och under debatt och utfrågning. Kommunebarometeret ska också tjäna som sanningssägare: där kritik ibland fastnar i intern administration vill Kommunebarometeret ge politiker möjlighet att se osminkad data kring regioner, frågor och nyckeltal där man själv verkar och har ansvar.

Skillnaderna mellan KB-1.0 och KB-2.0:

 1. Ny huvudsaklig målgrupp och därmed koncept: Politiker primärt, journalister sekundärt (till skillnad från KB-1.0 där ordningen var den omvända). Konsekvenser för UI är att de (nya) sammanfattande komponenterna bygger en översiktlig förståelse hos användaren, som sedan ges möjlighet att fördjupa sig—istället för tvärtom där den översiktliga datan tidigare avslutade KB-1.0. Detta öppnar möjligheten för hen, som ännu inte är så påläst, till att bli det, istället för att stänga ute användare genom höga kunskapströsklar.
 2. Ny affärsmodell med licensernivåer, tas fram och introduceras i samarbete med Äventyret.
 3. Budget för formgivning prioriteras. Att vänta till en andra version är ett smart drag av KR: Formen får kärlek först när tjänsten är prövad en tid, samt introduceras när tjänsten vänder sig till en större publik. Detta har både rätt prioritet och timing.
 4. Ny teknikstack gör att appen känns modernare för användaren, med de primära målet att vara skalbar för andra kommande KR-applikationer
 5. Ännu större samutveckling mellan Äventyret och Kommunal Rapport under arbetet med KB-2.0 än i KB-1.0.

Teknisk kuriosa

 • Backend på Node Express med en PostgreSQL-databas.
 • GraphQL integration på backend vilket öppnar upp en API endpoint för CRUD operationer på backend. Dessa GraphQL queries och mutations är autogenererade baserat på schemat i PostgreSQL databasen
 • Frontend på React med Apollo som integrering mot GraphQL samt Redux.
 • Admininstratörsgränssnitt för rollhantering av användare.

Utmaningar

I en prioriterad kravspec är det lätt att missa “självklar” funktionalitet. När vi helt byggde om Kommunebarometeret, fokuserade vi nyutvecklingen men hade behövt speca “underförstådda” listningsvyer, sökfunktionalitet etc. En relaterad del, och som i sig växte sig stor, var betalväggen och vidareutveckling av affärsmodellen. Scopet under produktion växte, vilket gjorde att vi under ett par veckor fick dubbla gränssnittsresurserna för att klara deadline.

Lansering KB-2.0

I februari 2018 implementerades ett uppföljningsprojekt som fokuserade på nedladdning av dokument och en mer universell listningskomponent. I tillägg tog Äventyret fram affärsstöd via ett admin-gränssnitt för att hantera prenumeranter och licenser, endast använt av redaktionen på Kommunal Rapport.

Tjänsten driftas sedan början av mars 2018 av Kommunal Rapport och lanserades officiellt i april, samma år.

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se