Äventyret

Vi.se — Läs, lyssna, dela, delta

När andra mediehus slår in på välkända vägar, passar Vi på att tänka ett par steg längre. Hur ser modellen ut för journalistik som når ut — när hela affären vilar på digitala format? Välkommen till betaltjänsten Vi.se!

vi

Digitala vi.se skulle renodlas till att helt bli en prenumerationsaffär av exklusiva evergreen-artiklar.

Behov: Nya tekniska plattformar, planering av prenumerationssystem med stöd för digitala affärer, konceptutveckling, formgivning och interaktionsdesign.

Resultat: en single-page app tillgänglig för iOS, Android och webb där lyssning är lika centralt som läsning.

”Ett magasin — som det skulle fungera om företeelsen magasin hade uppfunnits idag”

Vi Medias och Äventyrets ingångvärde i projektet

Utmaning & inspiration

Tidningen Vi hade redan en fantastisk redaktion som producerar kvalitetsjournalistik, men behövde komplettera magasinet med ett digitalt erbjudande. Anledningarna är desamma som de flesta tidskrifter har för dylika satsningar: Större räckvidd genom att möta upp förändrade mediavanor och indirekt föryngra sin målgrupp. Kort sagt: låta innehåll trumfa kanal. Vilket kräver en hel del nybygge…

När andra mediehus slår in på välkända vägar, passar Vi på att tänka ett par steg längre — när omgörningen ändå ska göras. Hur ser modellen ut för journalistik som når ut — när hela affären vilar på digitala format? För inspiration kan vi se följande startups som en familj med en hel del gemensamt hos medlemmarna:

 • The Correspondent (Nederländerna)
  The Correspondent är en digital plattform för temponeutrala nyheter, med ett engagemang för samarbetsbetonande, konstruktiv, annonsfri journalistik. Tillsammans med våra medlemmar vill vi ändra hur företeelsen nyheter uppfattas, skapas och finansieras.
 • Krautreporter (Tyskland)
  Krautreporter är en oberoende, annonsfri tidning i Berlin. Vårt uppdrag: Vi hjälper våra medlemmar att bättre förstå sambanden mellan aktuella händelser i politik och samhälle.
 • Zetland (Danmark)
  Zetland har ett manifest som sammanfattar dem. Kort sagt: Medlemsdrivet, kvalitet före kvantitet och med ett tydligt syfte av att dra sitt strå till stacken för en bättre värld.

Gemensamt för hur journalistiken paketeras hos ovan är:

 1. Artiklar graviterar mot att förstå sin samtid. För att göra detta tas ansatsen i humaniora — utan att vara teknikfientlig.
 2. Redaktionerna kallar läsarna medlemmar snarare än köpare/läsare/prenumeranter. Det är ju bara ett ord kan tyckas. Men som medlem är du en del av något, snarare än konsument. Det finns tillräckligt med platser där du kan skapa ett konto och svälja underhållning utan egen insats. Att bjuda in till deltagande, insats och även ansträngning är ett egenvärde i ett snabbt och ytligt medielandskap.
 3. Det är rimligt att betala för kvalitet
  Tack vare tjänster som Spotify och Netflix är vi internetbor numera vana att betala för det som vi vill ha — och då slippa det andra.
 4. Tjänst/startup/klubb — snarare än “tidning”
  Genom att vidga begreppet blir möjliga erbjudanden och aktiviteter fler. Hur innehåll kommer till är hos vissa medlemmar lika intressant som den publicerade artikeln. (Målgruppen är ju kreativa, tänkande personer som gärna kan komma med ett oväntat perspektiv.) Transparens och medbestämmande på den digitala plattformen är lika naturliga som event och meetups. Och vem sa att en artikel alltid serveras via skrivna tecken?

Det är lätt att se hur kooperativet Vi med rötter i både samhälle, humaniora och kvalitetsjournalistik möter upp på samtliga punkter ovan. Arbetet med att utreda och detaljera paketeringen, rörde sig primärt runt dessa frågeställningar:

 • Hitta ett helhetskoncept för nya vi.se som även relaterar till Magasinet Vi (med dess arv). Hur ser ett prenumerationserbjudande för båda ut? Förutsätter de båda produkterna varandra? Hur viktigt är igenkännandet rent formmässigt mellan de två?
 • Förstå hur långt det går att tillämpa begreppet startup/tjänst på nya vi.se, för att inte tappa befintliga prenumeranter.
 • Skapa en plattform för att stödja kommunikationsstrategin av övriga erbjudanden som inte kan vara betalinnehåll på nya vi.se. På den då befintliga vi.se kommunicerades i princip hela Vi Medias erbjudande och sajten var full av banner-annonser.
 • Hur planerar vi för ett supersnabbt projekt, utan att veta hur betallösningen ska se ut? Parallellt byter nämligen Vi Media både CRM och prenumerationssystem. Tredjepart har en lång kötid för interna systembyten och återkommer med spräckta deadlines, med stora konsekvenser för vi.se-projektet.

Vad blev det då? Möt nya vi.se!

Lösningen för vi.se är en inloggad betaltjänst där medlemmen tar del av innehållet på webbplatsen, eller native-apparna för Android/iOS. Konceptmässigt vilar tjänsten på dessa delar:

 1. Lyssna eller läs
  Användaren väljer om artiklarna ska lyssnas eller läsas på, där tekniken backar upp synken mellan lägena: Börja lyssna och läs klart, eller tvärtom. I apparna är stödet för lyssning premierat, för att stödja beprövat användarbeteende utifrån plattform.
 2. Kvalitet för kvantitet
  Publiceringstakten är förhållandevis låg, men det som kommer ut är riktigt bra. Innehållet är planerat för att vara evergreen — alltid intressant. Även om en dagsaktuell händelse utlöser att en artikel publiceras, ska den hålla även om ett halvår. Det ger att du kan se innehållet som en samling essäer eller som en podd: Gillar du avsändaren, finns det alltid intressanta artiklar att ta del av.
 3. Inloggning krävs — men delat innehåll är öppet
  Unika länkar genereras vid delning, så att denna kan knytas till den delade medlemmen. Besöks artiklarna via dessa länkar får besökaren veta vem som delat denna annars låsta artikel (och erbjudande om att skaffa konto)
 4. Summeringar: Bra läsning till helgen!
  Kommunikationsstrategin innebär bland annat en veckovis summering till medlemmarna. Den går ut lördag morgon med inryckare och sammanhang till veckan som gått.
 5. Medlem. Inte konsument.
  Medlemmen bjuds in att delta i förarbetet av artiklar, föreslå ämnen osv. Genomgående i benämningar av välkända funktioner poängteras att vi.se byggs tillsammans med medlemmarna. Till exempel, istället för ”Kommentera” kallar vi.se denna funktion för ”Hur vill du bidra?” följt av sätt att bidra (Jag vill fråga något/Jag har kunskap att bidra med/ osv…)

Övrigt:

vise-2-1
Lyssningen kommer verkligen till sin rätt i native-apparna för iOS och Android.
vise-1-1

Projektkoordinering

Detta projekt var ett av tre, som löpte parallellt för Vi Media under 2019, med i stort sett samma projektgrupp från Äventyret.

vi_se

Att på ett år lansera tre sajter, en app och en betallösning borde vara omöjligt. Tack vare fint stöd från Äventyret i både konceptfasen och i själva bygget samt en välplanerad struktur så gick det! Det har varit kul att bryta ny mark tillsammans med gänget på Äventyret.

Unn Edberg, VD (Vi Media)

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se