Äventyret

Vårt sätt att arbeta

Handlar om fokuserat, avskalat och iterativt arbete. Som kund blir du en del av Äventyrets prisbelönta tjänstedesign-team. I teamet hittar du experter inom designforskning, konceptutveckling, gränssnittsdesign, interaktionsdesign, grafisk design och kod såväl som teknikekosystem, trendbevakning och strategier för digitalisering.

Introduktion

Äventyret startade ur våra kunders krav på en mer agil arbetsmetodik i designprocessen. Och ur vår egen vilja att arbeta effektivare i en allt mer snabbrörlig omgivning.

Vi skiljer ut oss från andra byråer genom vårt arbetssätt, men vi är också flexibla i vårt tillvägagångssätt. Ibland är vi en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver.

Vi arbetar tillsammans under en kort men intensiv period i vår studio (eller i ett projektrum hos er) för att:

  • Utforska och analysera designutmaningen
  • Forma hypoteser med bas i slutsatserna från analysen
  • Skapa en prototyp för att testa hypoteserna
  • Testa och bygga om – flera gånger

Resultatet blir en prototyp som ger dig en tydlig lösning på den inledande designutmaningen. Prototypen kan sedan fungera som en grund för en fullt fungerande produkt eller tjänst.

Du väljer sedan om du vill att Äventyret ska ta projektet ända i mål, om du hellre tar det vidare själv, eller om du vill vidareutveckla det någon annanstans. Du äger resultatet.

Trendbevakning och designforskning

Äventyret har ett stenhårt fokus på trend- och omvärldsbevakning — inte bara därför att vi är datanördar och nyhetsjunkies, men därför att vi vill förstå den nära förestående framtid som vi redan idag börjar utveckla tjänster för. Våra kunder har även efterfrågat sådana insikter som ett erbjudande i sig, så det är inte ovanligt att vi anlitas för löpande omvärldskoll.

Vi lägger också vikt vid att hålla oss i framkant gällande det senaste inom designforskning med inriktning på interaktion, grafisk form, rörligt och engagerande innehåll. Genom både kundprojekt och våra egna tjänster vill vi alltid utmana status quo och hitta ett bättre sätt att lösa de designutmaningar vi ställs inför.

Strategi och konceptutveckling

Äventyrets strategiarbeten resulterar i nulägesanalys, målbildsformulering och handlingsplan.

  • Nulägesanalysen kännetecknas ofta av skrivbordsresearch, men också av workshops där vi skapar kundresekartor, mål- och mätpunkter och genomför benchmarks.
  • Målbildsformuleringen detaljerar ett antal strategiska principer och ett antal delmål inom digitalt som kan samverka med övergripande verksamhetsmål.
  • Handlingsplanen prioriteras tillsammans med vår uppdragsgivare inför det fortsatta förändringsarbetet.

Våra konceptutvecklingsprojekt kännetecknas av vilja att åstadkomma positiv, distruptiv och hållbar förändring, alltid med användarens bästa som ledstjärna. Genom att hellre ställa oss själva frågan “vad vore det för jävla coolt om det fanns en tjänst som…” istället för “vad vore mest lönsamt att åstadkomma för att…” kommer vi till andra slutsatser än vi hade gjort om vi arbetat efter en traditionell zombie-ekonomisk war-room-metod.

Ett prototypbaserat förhållningssätt till kod och design

Vi tror att verklig förändring kräver handling och ökar våra kunders mervärde och relevans genom att hjälpa dem bygga smartare digitala tjänster, snabbare. Detta lyckas vi med genom ett innovationsdrivet arbetssätt, där vi byter den vanliga vattenfallsprocessen mot en prototypcentrisk metod, med fokus på snabba iterationer och ständig feedback från användare. Kunden blir del av vårt team, och hela teamet jobbar intensivt under kortare perioder för att tillsammans hitta nytänkande lösningar på utvalda utmaningar. Det här kräver en stor dos ömsesidigt förtroende och att våra kunder har mandat från sin organisation att ta löpande beslut snabbt.

Vårt arbetssätt när det kommer till designarbetet är i nära samarbete med de som ska utveckla (koda) lösningen. Detta innebär att både formgivare och gränssnittskodare tillsammans skapar återanvändbart och modulärt bibliotek av kod och visuella komponenter. Att arbeta på detta konsekventa sätt med ett modulärt tankesätt gör att man undviker att skapa sådant som har begränsat eller för snävt användningsområde. Det håller även ihop helheten i vår design av användargränssnitt. Detta är viktigt för tjänster som ska leva och utvecklas över tid.

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se