Äventyret

Vårt sätt att arbeta

Handlar om fokuserat, avskalat och iterativt arbete. Som kund blir du en del av Äventyrets prisbelönta tjänstedesign-team. I teamet hittar du experter inom designforskning, konceptutveckling, gränssnittsdesign, interaktionsdesign, grafisk design och kod såväl som trendbevakning och strategier för digitalisering.

Introduktion

Äventyret startade ur våra kunders krav på en mer agil arbetsmetodik i designprocessen. Och ur vår egen vilja att arbeta effektivare i en allt mer snabbrörlig omgivning.

Vi skiljer ut oss från andra byråer genom vårt arbetssätt, men vi är också flexibla i vårt tillvägagångssätt. Ibland är vi en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver.

Vi arbetar tillsammans under en kort men intensiv period i vår studio (eller i ett projektrum hos er) för att:

  • Utforska och analysera designutmaningen
  • Forma hypoteser med bas i slutsatserna från analysen
  • Skapa en prototyp för att testa hypoteserna
  • Testa och bygga om – flera gånger

Resultatet blir en prototyp som ger dig en tydlig lösning på den inledande designutmaningen. Prototypen kan sedan fungera som en grund för en fullt fungerande produkt eller tjänst.

Du väljer sedan om du vill att Äventyret ska ta projektet ända i mål, om du hellre tar det vidare själv, eller om du vill vidareutveckla det någon annanstans. Du äger resultatet.

Trendbevakning och designforskning

Äventyret har ett stenhårt fokus på trend- och omvärldsbevakning — inte bara därför att vi är datanördar och nyhetsjunkies, men därför att vi vill förstå den nära förestående framtid som vi redan idag börjar utveckla tjänster för. Våra kunder har även efterfrågat sådana insikter som ett erbjudande i sig, så det är inte ovanligt att vi anlitas för löpande omvärldskoll.

Vi lägger också vikt vid att hålla oss i framkant gällande det senaste inom designforskning med inriktning på interaktion, grafisk form, rörligt och engagerande innehåll. Genom både kundprojekt och våra egna tjänster vill vi alltid utmana status quo och hitta ett bättre sätt att lösa de designutmaningar vi ställs inför.

Strategi och konceptutveckling

Äventyrets strategiarbeten resulterar i nulägesanalys, målbildsformulering och handlingsplan.

  • Nulägesanalysen kännetecknas ofta av skrivbordsresearch, men också av workshops där vi skapar kundresekartor, mål- och mätpunkter och genomför benchmarks.
  • Målbildsformuleringen detaljerar ett antal strategiska principer och ett antal delmål inom digitalt som kan samverka med övergripande verksamhetsmål.
  • Handlingsplanen prioriteras tillsammans med vår uppdragsgivare inför det fortsatta förändringsarbetet.

Våra konceptutvecklingsprojekt kännetecknas av vilja att åstadkomma positiv, distruptiv och hållbar förändring, alltid med användarens bästa som ledstjärna. Genom att hellre ställa oss själva frågan “vad vore det för jävla coolt om det fanns en tjänst som…” istället för “vad vore mest lönsamt att åstadkomma för att…” kommer vi till andra slutsatser än vi hade gjort om vi arbetat efter en traditionell zombie-ekonomisk war-room-metod.

Ett prototypbaserat förhållningssätt till kod och design

Vi tror att verklig förändring kräver handling och ökar våra kunders mervärde och relevans genom att hjälpa dem bygga smartare digitala tjänster, snabbare. Detta lyckas vi med genom ett innovationsdrivet arbetssätt, där vi byter den vanliga vattenfallsprocessen mot en prototypcentrisk metod, med fokus på snabba iterationer och ständig feedback från användare. Kunden blir del av vårt team, och hela teamet jobbar intensivt under kortare perioder för att tillsammans hitta nytänkande lösningar på utvalda utmaningar. Det här kräver en stor dos ömsesidigt förtroende och att våra kunder har mandat från sin organisation att ta löpande beslut snabbt.

Vårt arbetssätt när det kommer till designarbetet är influerat av atomisk design. Detta innebär att både formgivare och gränssnittskodare tillsammans skapar återanvändbart och modulärt bibliotek av kod och visuella komponenter. Att arbeta på detta konsekventa sätt med ett modulärt tankesätt gör att man undviker att skapa sådant som har begränsat eller för snävt användningsområde. Det håller även ihop helheten i vår design av användargränssnitt. Detta är viktigt för tjänster som ska leva och utvecklas över tid.

aktivbo_logo_square
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign för den svenska och tyska marknaden. www.aktivbo.com
almega1
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign. www.almega.se
boob
Boob skapar hållbara gravid- och amningsplagg för mödrar världen över. Äventyret är Boobs partner för koncept och design av digitala tjänster. Vi har tillsammans tagit fram en e-handelssajten www.boobdesign.com.
chef_logo1
Chef gör nordens största ledarskapstidning och driver ett antal framgångsrika digitala medieaffärer. Äventyret är Chefs digitala partner sedan 2016. www.chef.se
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt förlag, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | www.kommunebarometeret.no
lrf1
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret tog under 2016 fram interaktions- och gränssnittsdesign (samt ny grafisk profil) för den nya versionen av Onepix. www.onepix.se
qvalia2x
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar företagens ekonomifunktioner och -processer. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sami
SAMI är en ekonomisk förening (utan vinstintresse) som företräder utövarna som spelar och sjunger på inspelade verk. Medlemmar är artister och musiker. Kunder är företag och verksamheter som spelar deras musik. Äventyret har arbetat med tjänstedesign för SAMI sedan 2016. www.sami.se
samsung
Samsung är (bland annat) världsledande på konsumenthårdvara för mobiltelefoni. Genom Äventyrets partner 360Cities har vi åt Samsung tagit fram koncept och design för 360Stories, en app som tillåter fotografer att skapa berättelser av sina panoramor med hjälp av kommentatorspår. 360Stories är tillgänglig på hemskärmen i Samsung Gear VR. www.samsung.com
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret är Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner. www.si.se
sunfleet
Sunfleet är Volvos bilpoolstjänst i Sverige. Äventyret har tagit fram ett antal generationer digitala prototyper åt Sunfleet för en effektivare bokning och bättre användarupplevelse. www.sunfleet.com
txcn-logo
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Äventyret är Telenor Connexions globala partner för digital kommunikation. www.telenorconnexion.com
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com