Äventyret

Modulära, skalbara & framtidsvänliga Chef.se

Chef hade redan en prisbelönt sajt, ett antal växande medieaffärer och ett dynamiskt team. Men man önskade sig mer. I en bransch som är i rasande snabb förändring behövde Chef en partner som på ett närmast ambidextriöst sätt kunde hjälpa till med affärsutveckling och strategier. Samtidigt som man faktiskt designade och byggde innovativa medietjänster. När Chef fann Äventyret (och vice versa) var det bara att trycka gasen i botten.

Chef är ett modernt medieföretag som gör nordens största ledarskapstidning både digitalt och på papper. Varje månad når Chef fler än 300 000 chefer sammantaget i digitala kanaler och 153 000 chefer genom papperstidningen.

Det stannar dock inte där. Chef anordnar flera stora evenemang varje år, de håller i nätverk för chefer och de utvecklar ständigt nya typer av redaktionellt innehåll och nya medieaffärer på olika plattformar.

De senaste två åren (innan Äventyret togs in som digital partner) hade Chef belönats med flera priser. Senast i mars 2017 utnämndes Chef.se till en av Sveriges 100 bästa sajter. Så uppgiften kändes givetvis spännande för Äventyret: Varför slösa tid på enkla utmaningar när möjligheten ges att (tillsammans med Chef) göra något som redan är bra, ännu bättre?

chef_desk
Nya Chef.se

Sommar 2016 — Sätta samarbetet

När Äventyret först mötte Chef så sökte de en digital partner snarare än en ny webbplats. De hade dock en handfull buggfixar angående gränssnittet på deras dåvarande sajt som borde bli fixade, men främst idéer för ny funktionalitet. Vi valde initialt att adressera Chefs behov i ordningen:

 1. Buggfixa gränssnitt på dåvarade sajt
 2. Utveckla nya strategier och koncept tillsammans med Chef

Efter inläsning / överlämning av dåvarande sajt lade vi dock om planerna. Projekt Buggfixa hemsida behövde växa för att även addressera följande behov:

 • Större redaktionell frihet för Chef att administrera den egna webbplatsen
 • Implementering av lågt hängande frukter gällande konvertering och användarpersonalisering
 • En uppfräschning av form och manér
 • Ett modulbaserat gränssnitt (för att underlätta snabba iterationer och implementationer av framtida funktioner)
 • Versionshantering av kod och ett genomtänkt arbetsflöde för utvecklare
 • Bättre prestanda

Ingen ville längre dela upp arbetet i två faser (buggfix & koncept-/strategiarbete) som vi först tänkte. Det var rimligt att istället samköra utveckling och konceptarbete i en serie av projekt och iterationer, där lanseringen av en ny webbplats för Chef.se var den första i raden.

Höst 2016 — Visionera fritt

Äventyret och Chef använde hösten till att rita och planera framtidens Chef.se. Chef hade med sig tydliga idéer och frågeställningar för nya funktioner. Äventyret satte inga begränsningar på arbetet utifrån att det skulle hinnas med att bygga i en första lansering. Istället satte vi värde på att förstå vad som skulle vara rimligt två-tre iterationer bort, oavsett budget och tidsaspekter initialt. Det finns flera fördelar med detta:

 • Viss funktion åker snålskjuts på annan funktion, implementeringsmässigt. Om flera funktioner kräver liknande lösningar kan vi välja att tidigarelägga alternativt senarelägga relaterade funktioner.
 • Det blir möjligt att planera delprojekt, version och iterationer.
 • Projektet får en tydlig riktning visonärt, oavsett om alla medel är på plats för att genomföra alla idéer på en gång. De första iterationerna av en produkt eller tjänst är de viktigaste då dessa utgör grunden. Den måste få ta lite extra tid, medan de snajdigaste funktionerna kan toppa ett bra grundarbete senare. Men för att behålla peppen i arbetsgruppen, behövs visionen av den fulla produkten från start.
chef-ws-1
Innehållsworkshop med Chef, höst 2016.
millenniumfalcon
Helhetsvisionen måste få finnas från start, särskilt när första iterationen blir sparsmakad. Det blir en viss stämningsskillnad i arbetsgruppen om det ska byggas “en moped” eller om det ska byggas “en moped som senare kommer att bli Millennium Falcon”.

Leverablerna för ovan var allt ifrån prototyper i Html+Css+Js, Invision-klicka-sig-igenom-skisser-prototyper, gamla hederliga rasterbilder och flödesskisser. Tillsammans skulle de ge en vision av interaktionsprinciper, kommunikationskoncept och formmanér för nya Chef.se.

Det bästa som finns är att utmana sig själv och sina sanningar, att tassa ut i det okända. Chef har länge legat i digital framkant på tidskriftsmarknaden och ställer höga krav på de vi arbetar med. I Äventyret har vi fått en urstark digital partner som inte bara hajar läget, utan dessutom vågar utmana. Vi är bara i början på vår gemensamma resa, och ser mycket fram emot fortsättningen.

— Calle Fleur, digital innehållschef på Chef

Vår 2017 — Det gör ont när knoppar brister aka “Scope-dokumentet”

För att kunna lansera en ny sajt i slutet av maj behövde vi i mars ta ett steg tillbaka från idémöten och skisser och fundera på hur vi prioriterar ny funktionalitet. Teknikplaneringen hade pågått parallellt med visionsarbetet och behövde nu få ett avgränsat scope.

Äventyret tog fram en specifikation av vad som borde och kunde hinnas med innan juni, utifrån tidigare offert och visionsarbete. Chef och Äventyret reviderade specen tillsammans vid två tillfällen innan signoff. Med detta i ryggen kunde projektet ta en ny vändning: Produktion!

Katten på råttan, råttan på repet

Parallellt med en ny webbplats planerade Chef, Äventyret och Odyssey hanteringen av Chefs användardata. Målet: Chef kommer att samla all kund-data i en masterdatabas, vilken skulle ge ännu bättre kundservice i Chefs alla kontaktytor mot sina prenumeranter.

 

Lansering 31:e maj 2017

Följande var implementerat vid lansering, till skillnad från tidigare webbplats:

 • Effektivare signup-flöden för att köpa produkter och skaffa inlogg
 • Stabilt utvecklingsflöde där det är enkelt att iterera, lämna över och följa arbetet med kod för utvecklare.
 • Lätt för Chef att lämna Äventyret (om Chef så önskar). Kodbasen är lätt att ta över och är inte person-/byråberoende på samma sätt som tidigare. Redaktionella möjligheter att skapa innehåll utan att be Äventyret om hjälp är intressant både för Chef och Äventyret. Exempel: CV-skolan där förfrågan var att Äventyret skulle skapa en listsida med filmer, men istället gjorde vi ett system för att skapa listor och populera innehåll på det sättet en önskar.
 • Lätt att sätta upp mätpunkter själva
 • Dedikerade sajter för event
 • Lätt att sätta upp kampanjsajter
 • Kommunicerande och personifierade paywalls
 • Nytt annonsformat
 • Layoutagnostiska moduler gör det lätt att bygga templates utifrån innehållet.
 • Uppfräschad form

Punkterna ovan är väl värda att ha implementerade en och en, men den stora vinsten med lanseringen är att punkterna sammantaget ger en bra grundplåt att iterera nya delprojekt på — för att effektivt driva och spegla Chefs affärsutveckling digitalt.

Teknisk lösning

Sammanfattning av teknik som gjorde nya chef.se möjlig:

 • Herokus Pocus: Äventyrets egen boilerplate och deploylösning för WordPress med Git och Heroku som grundbultar.
 • Utvecklings, staging- och produktionsmiljöer på Heroku.
 • Composer: För att garantera samma utvecklingsmiljö vill vi versionshantera alla plugins och WordPress-version via composer (och därmed Git).
 • Jaws DB: Den databaslösning som vi till slut valde för Heroku.
 • Comet Cache Pro: Cache-plugin med stöd för SALT och inloggade användare
 • Egenbyggda plugin mot Apsis och Titeldata. Exempelvis hanterar Chef sina prenumerations-versioner och erbjudanden via Titeldata. För att synka med Chef.se behöver vi dra in de aktuella erbjudanden från Titeldata in i WordPress admin för Chef att välja på när de där kommunicerar dessa. Pluggarna hanterar också paywalls-logik.
 • Auth0: SSO med stöd för WordPress. Lösningen var med länge men ströks, för den krånglade till Chefs viktigaste signup-flöden mot Titeldata.
 • Nätverkssajter för de rikare event-sidorna
 • ACF Pro: Dynamic content-fält och repeaters gör det lätt för Chef att själva bygga layouter av de gränssnittsbyggstenar vi planerat tillsammans. Byggstenarna kan ses som en legosats, de är byggda för att kunna passa med varandra oavsett ordning. Innehållet avgör till största delen vilken modul som används.
 • Formable: Äventyrets egen produkt, för att bygga och distribuera formulär. Molnlösning.
 • Amazon S3: För att hantera media på Heroku. Bilderna hanteras i Chef-temat med Äventyret-utvecklade pluggen Make it Srcset för att få stöd för srcset-attributet sizes och kunna hantera bilder utanför the_content() och the_post_thumbmail(). Vi använder också Cloudfront som cdn.
 • Migreringsplan av gammalt innehåll: Sajten flyttades från en stationär server till Heroku där alla deploys skapar nya instanser. Detta ställer också krav på hanteringen av uppladdad media. Allt innehåll lagras på Heroku i en extern databas. Vanligtvis med WordPress så lagras filerna på den lokala servern, och så var lösningen även på Chefs tidigare sajtversion. Lösningen är att flytta ut all media till ett CDN. Dessvärre är det svårare att uppdatera det innehåll som länkar till denna media i tusentals poster och år av publicerat innehåll. För gammal media använde vi enkla url-rewrite regler (.htaccess) som skickar vidare förfrågningar (301 redirects) mot det nymigrerade media-biblioteket i Chefs CDN.
 • Amazon proxy: För att få IP-nummer till Heroku. När vi skulle peka CNAME till Heroku hade inte Chefs DNS-leverantör stöd för att peka enbart till namn. Efter lite trixande löste vi problemet på detta sätt.
 • Profile Cloud: En trackertjänst från Apsis som löser personalisering för icke inloggade användare, samt kopplar data för ännu ej inloggade användare till dessas konto när de skapar ett. Konfigurerad av Odyssey.
 • Globala menyer via switch_to_blog(): Vi funderade på att använda WordPress rest-api för detta men det var enklare att göra en jämförelse för vilken sajt man var på, byta blogg, eka ut globala menyn och sedan byta tillbaka. I och med att huvudsajtens meny alltid ska ärvas till eventuella nätverkssajter går det att göra på detta sätt.

Behöver du också hjälp med att digitalisera ditt mediehus?

Äventyret kan medier. Vi hjälper flera kunder i din bransch med allt från omvärlds- och trendanalys, strategier och konceptutveckling till (som ni ser i projektbeskrivningen ovan) design och att faktiskt bygga färdiga lösningar som gör skillnad i en allt kärvare medievärld.

Vill du ses för att få veta mer? Ett sätt kan ju vara att boka några timmars föreläsning med mig som varit inblandad i arbetet med en mängd stora tidningssajter, playtjänster och andra medieprojekt. Och ring om någon detalj med vårt arbete med Chef väckt följdfrågor.

Joel Bergqvist
Telefon: 0706345535
Mejl: [email protected]

joel_1
aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se