Äventyret

Affärsfabriken

Äventyret är inte bara konsulter. Från vår designstudio bubblar det upp många bra idéer och vissa av dessa är för bra för att inte testas i verkligheten.  

När vi inte har någon passande kund för en riktigt bra idé så genomför vi den själva: och skapar ett nytt företag, en ny tjänst, nytt verktyg eller en ny produkt. Allt detta gör vi under ett paraply som vi kallar AffärsfabrikenAtt jobba på Äventyret är därför en blandning av att vara konsult, jobba på startup och vara uppfinnare.

När det verkar logiskt och kul går vi in som partner i ett projekt eller en startup och bidrar med allt det som just vi är bäst på. Inte som riskkapitalister i traditionell bemärkelse utan istället genom att leverera konkreta resultat i form av koncept, design och teknisk produktion.

Andra gånger handlar verksamheten i Affärsfabriken om att uppfinna nya (eller utveckla och förfina) de verktyg som vi behöver för att jobba bättre. Och att dela med sig av dessa till vem som helst som vill jobba bättre – exempelvis genom att släppa källkoden till det vi skapat, fri.

På den här sidan presenterar vi några av de resultat från Affärsfabriken som vi håller högst just för tillfället:

 

tifosi
Eftersom ingen sportkedja var bra nog så byggde vi en egen.

Tifosi – framtidens sportbutik

Tifosi är en specialbyggd e-handel där laget (i idrottsföreningen eller kompisgänget) står i centrum. Idén uppstod i lunchrummet när vi 2014 delade kontor med en av bröderna som driver den klassiska föreningsleverantören Lundgrens i Gräfsnäs.

Vi ställde oss frågan varför alla stora sportkedjor är så kassa på kundservice mot (framför allt) mindre lag och började formulera hur vi tyckte allting borde fungera. Efter en hackhelg där vi designade, byggde och lanserade en första version av vår version av hur det ska vara slog vi våra påsar ihop med fotbollsikonen Johan Elmander och byggde ett nytt företag där Äventyret bidrar med design och teknik, och ‘Lundgrens’ med produktion, logistik och (just det) riktigt bra kundservice.

Tifosi är sedan dess en sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag faktiskt fungerar, och har börjat äta marknadsandelar i en bransch i stor omvandling. Kolla in själv på www.tifosi.se

formable
Papper är bra men internet är bättre. Formable behärskar båda.

Formable – moderna avtalsmallar

Tänk dig en webbtjänst där du med dra-och-släpp-teknik kan bygga komplicerade juridiska dokument, avtalsmallar och dynamiska formulär. Fundera sedan på om det finns något sådant verktyg som är riktigt bra. Nä just det – vi kom inte heller på något som fixade biffen. Därför skapade vi det själva (i nära samarbete med flera av Äventyrets kunder) och bestämde oss för att kalla skapelsen för Formable.

Med Formable kan den som sajnat upp för ett konto ersätta gamla tråkiga Word-dokument, PDF-filer och pappersblanketter med cutting edge-användarvänliga dynamiska webbformulär, som också kan användas som bas för utskrivna dokument (då det finns folk som faktiskt älskar pappersarbete).

Formable är just nu i en stängd beta-version för inbjudna användare men kommer att lanseras för alla, under senare hälften av 2020.

karl-oskar
Om Vilhelm Mobergs (denna gigant bland giganter) Karl-Oskar (denna migrant bland migranter) hade haft ett flygplan så hade han migrerat så här.

Karl-Oskar – ett migrerings­verktyg för den nya världen

När Äventyret bygger en ny grej behöver vi ibland flytta in gammalt innehåll i den nya grejen. Återkommande uttryckte våra lösningsarkitekter att det saknades ett riktigt bra databasmigreringsverktyg. Så då byggde vi ett och gav det namnet Karl-Oskar, för något skulle det ju heta (och varför då inte låna namnet från svenskarnas litterära sinnebild av en framåtblickande migrant?)

Karl-Oskar är ett command-line-interface för DbUp som har koll på vilka förändringar man har gjort på sin databas, och vilka förändringar man vill göra. Förändringarna skrivs som sql i textfiler, vilket gör att dom går att versionshantera. Ibland måste man återuppfinna hjulet – det hjul som fanns passade inte vår väg, så vi la till det som saknades för att få en bekvämare resa.

Karl-Oskar finns också på Github för vem som helst att ladda ned och använda. Om du gör det får du gärna vara med och förbättra Karl-Oskar också.

lionel
En helt genial logotyp om vi får säga det själva. Och det får vi ju.

Lionel – the SSO you’re looking for

Lionel är en tjänst för single-sign-on (SSO) som utvecklas och driftas av Äventyret. Med Lionel har användaren ett enda inlogg till alla anslutna företags/organisationers tjänster, sajter och appar.

Eftersom Lionel bygger på Identity Server – det öppen källkod-baserade .NET-ramverket för OpenID Connect och OAuth 2.0 – så kan de företag/organisationer som väljer Lionel låta sina kunder logga in med sina existerande konton från Google, Facebook och Microsoft (samt alla andra stora plattformar som stöder samma standarder).

bento
Nej nej, Forrest. Livet är som en Bento-låda.

Bento för WordPress – en kostnads­effektiv byggsats för komplexa webbplatser

För att skapa komplexa webbplatser i WordPress på ett så effektivt sätt som möjligt har Äventyret tagit fram ett ramverk som fått namnet Bento* som står som grund för många av Äventyrets WordPress-projekt. Syftet med Bento är att kunna återanvända olika moduler och andra beståndsdelar så att de inte behöver byggas på olika sätt för varje ny webbplats vi tar fram.

*Bentō (弁当, べんとう), eller obentō (お弁当), är japanska för lunchlåda. Ordet härstammar från södra Song-dynastins 便當 (pinyin: biàndāng). Det betyder bekvämt eller lätthanterligt vilket också vår egen tagning på WordPress har visat sig vara.

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se