Äventyret

Hur vi kartlade den framtida turismen i Sverige

För de som arbetar inom rese-/turismbranschen blir det för varje dag som går allt tydligare: Samhället, så som det ser ut idag, håller på att förändras i grunden. Marktransporter kommer snart att revolutioneras av autonoma och elektriskt drivna fordon, vår vardagsekonomi är snart kontantlös och vi spenderar numera vår tid online på ett fåtal stora plattformar. På uppdrag av Visit Sweden frågade Äventyret: Hur positionerar vi Sveriges turismsektor för att bäst utnyttja dessa trender? Och var är vi som mest sårbara om vi inte agerar?

För att kunna designa morgondagens tjänster idag, behöver vi på Äventyret veta vad framtiden har att erbjuda — Inte bara i teknologiska termer i form av vilka tekniker som kommer att dominera, utan även i form av hur samhället kommer att anpassas efter dessa förändringar och vilka beteendeförändringar detta kan leda till. Vi designar för användaren så vi behöver veta hur användarens värld kommer att se ut i en nära framtid.

Därför omfattar vår designresearch långt mer än teknisk innovation. Vi har förvisso en praktisk syn på experimenterande med ny teknik (se vårt arbete inom virtual reality och augmented reality) men vi utforskar även den psykosociala dimensionen av teknologiska framsteg: Hur förändras konceptet ”ägandeskap” när varorna blir digitala? Hur förändrar gamification-elementen i sociala medier användarnas uppmärksamhet och därmed deras relationer med både andra människor och varumärken? Hur skaffar sig användare kunskap när algoritmer agerar portvakt för information?

Vi låter de här insikterna informera vårt arbete men vi föreläser även om vad vi upptäcker, exempelvis i Hong Kong där vi beskrev den postmaterialistiska konsumenten på konferensen Knowledge of Design Week:

Inte helt överraskande har vi upptäckt att många av våra kunder inte bara vill jobba med oss på grund av Äventyret är grymma på tjänstedesign; de vill även ha hjälp att förstå vad som händer i framtiden så att de kan skapa en proaktiv strategi för användarengagemang och användarcentrerade affärer.

I början av 2015 startade vi ett flerårigt samarbete med Visit Sweden för att leverera just den här sortens strategiska insikter. Visit Sweden är Sveriges nationella turistorganisation, ett offentligt-privat företag finansierat av Sveriges näringsdepartement och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Deras mandat är att marknadsföra Sverige som en resedestination för världen.

Till att börja med behövde Visit Sweden en rad användbara insikter inom framtidens resande till deras FutureWatch-seminarium. Eventet hålls varje år för Sveriges många regionala destinationsmarknadsorganisationer (RDMOs), för att hjälpa dem navigera på en överetablerad och tävlingsinriktad marknad. Vi inledde vårt arbete med en serie workshops med Visit Sweden där vi tittade på bredare teknosociala trender och strategiska möjligheter med marknadsföring till moderna turister. Resultatet blev den trendrapport och presentation vi turnerade runt landet med på FutureWatch i november 2015.

Vår rapport skiljde sig från tidigare års rapporter i det att vi inte letade efter smala trender begränsade till resebranschen. Istället identifierade vi först breda trender i samhället och inom teknologi för att sedan utforska hur de påverkar resebeteenden. I varje fall frågade vi oss: Hur positionerar vi bäst Sveriges RDMOs så att de kan dra nytta av dessa trender? Och var är de mest utsatta för risk?

visitsweden_futurewatch_2015_front
Ladda ned rapporten VisitSweden FutureWatch 2015 Trender i omvärlden  från Visit Sweden’s webbplats.

Det teknosociala landskapet

techno-sociala-landskapet
Med denna modell kartlägger vi huruvida en ny produkt eller tjänst kan bedömas bli en succé eller inte.

Baserat på responsen på vårt arbete ville Visit Sweden ha mer. Så när det blev dags för Visit Sweden att reboota sin marknadsstrategi vände de sig till oss igen för efterforskningar som kunde ligga till fundament för strategin. Resultatet av detta döpte vi till “Strategies for a Digital NTO: A Study of the digital destination marketing landscape in preparation for Visit Sweden’s next generation national branding platform.” Den 97-sidiga rapporten samlade en stor mängd information om trender i gränslandet mellan reseindustrin och digital media. Detta omfattade en översikt över hur digital teknologi påverkar resenärers beteende, en integrerad modell för kundresor som omfattar resecykeln, köpflöde och varumärkesstege, en jämförande analys av världens bästa NTOs och en taxonomi av spelare inom resebranschen online. Rapporten sammanfattar insikterna i fyra strategiska rekommendationer och illustrerar dem i fem konkreta koncept som står redo att implementeras.

rekommendationer

Vår andra FutureWatch-rapport för Visit Sweden publicerades i början av 2017. Vi applicerade samma tillvägagångssätt även denna gång, men täckte en rad nya trender som plötsligt fått dragkraft under ett år där vi bland annat såg Brexit och Donald Trump som oväntade påverkansfaktorer. Bland annat utforskade vi en ny dimension inom politiken som bygger på sociala och kulturella värden istället för de vanliga konflikterna längs höger och vänster-skalan, hur robotiseringen påverkar det framtida arbetsmarknaden och hur det i sig har startat en debatt om medborgarlön. För varje iaktagelse frågade vi oss hur detta skulle kunna vändas till en möjlighet för turism i Sverige.

visit_sweden_trendrapport-2017-2
Ladda ned rapporten Visit Sweden Trendrapport 2017 från Visit Swedens webbplats

Visit Sweden anförtrodde oss även att genomföra en rad speciella research-projekt för deras affärsutveckling. Exempelvis utvärderade vi marknadens activity channel managers (system för distribution av produkter, tjänster och erbjudanden), och utforskade hur resebyråer och Visit Sweden bättre kunde samarbeta vad gäller att dela data. Vi undersökte även hur Visit Sweden, RDMOs och lokala destinationer skulle kunna samarbeta i sociala medier för att undvika resursslöseri.

Vårt arbete med Visit Sweden skapade även möjligheter för oss att arbeta direkt med en rad svenska RDMOs. Exempelvis hjälpte vi Tourism in Skåne att omarbeta deras digitala strategi och skapade rapporter både gällande deras beredskap internt och deras utmaningar externt. Resultatet av detta arbete är ett strategidokument som sammanfattar en rad strategiska principer, men även konkreta förslag till hur dessa strategier kan implementeras.

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se