Hur ska vi resa år 2025?

Hur kommer världen att se ut 2025, och hur kommer det att påverka hur vi reser? Detta var frågan som Sveriges nationella destinationsmarknadsföringsorganisation VisitSweden bad oss utforska i början av 2015. Syftet var att ge alla som jobbar med besöksnäringen i Sverige möjlighet att vara bättre förberedda för de utmaningar som branschen står inför.

Bild: Jan Böke. Källa: https://unsplash.com/photos/KCx-GzRC-JM

Bild: Jan Böke. Källa: https://unsplash.com/photos/KCx-GzRC-JM

POSTED 2016.01.14 by

Under det senaste året har vi arbetat intensivt tillsammans med VisitSweden för att identifiera och exponera de trender som kommer att påverka resandets utveckling inom de kommande tio åren. Vi presenterade vårt arbete för Sveriges regionala destinationsmarknadsföringsorganisationer på VisitSwedens trendseminarie FutureWatch i oktober 2015. Idag släpps också våra findings i en generell rapport, samt två fördjupande rapporter som vi skrivit specifikt om samhällsframsteg och teknikframsteg. Och det bästa: allt är fritt att ladda ned hos VisitSweden.

I rapporten om samhällsframsteg tittar vi på trender inom samhällsvärderingar, demografi, arbete, finans och transport. I rapporten om teknikframsteg tittar vi på hur vi kommer att påverkas av utvecklingen inom gränssnitt, big data, plattformar, publicering och sociala medier. För varje trend undersöker vi närmare hur detta kommer att påverka resandet.

På Äventyret är det en viktig del av vårt arbete att förstå hur framtiden kommer att se ut. Det är intressant att se hur förståelsen av dessa trender ständigt förändras, med nya nyanser och riktningar som dyker upp varje månad. Till exempel har det de senaste månaderna blivit tydligare att många olika digitala tjänster som tidigare krävde installation av separata appar nu börjas aggregeras på “plattform-appar”, som Slack, WeChat, Telegram, och Line. Dessa levererar genom ett sömlöst och enkelt användargränssnitt tillgång till en hel del robotiserade tjänster som utnyttjar framsteg i maskininlärning. Intressant också är att alla dessa appar först och främst har varit chat-appar — det visar sig att text-baserade användargränssnitt funkar fint inte bara för att chatta med vänner men även för att boka resor, beställa mat, eller bokföra kostnader.

För oss är en förståelse av hur framtiden kommer att se ut en förutsättning och det första steget i allt som vi jobbar med. En strategi kan bara implementeras ordentligt om den är rotad i verkligheten — och inte bara verkligheten i dag, utan också verkligheten i morgon.