Äventyret

Köttrymdimperiet slår tillbaka

Tänk om butiksinnehavare kunde mäta besöken i butiken på samma sätt som Google Analytics fungerar för e-handlare. Ett sorts grafiskt mätverktyg för köttrymden. Nu går det!

Eftersom de flesta mobilanvändare ständigt har wifi påslaget så är det möjligt att mäta närvaron – hur länge folk stannar, var de stannar och så vidare – i exempelvis en butiksmiljö. Det här skulle kunna ersätta en stor del av det arbete som detaljhandeln lägger på att manuellt kartlägga hur kunder rör sig i butiken. Dessutom öppnar det upp enorma möjligheter för kundinteraktion och exempelvis A/B-testning av butiksmiljöer. Att kunna koppla ihop en kundklubb i mobilen med kundens närvaro i den fysiska butiken vore väl spännande?

De senaste åren har det blivit allt tydligare att den traditionella detaljhandeln är under stor press från e-handeln. En del av denna press beror helt enkelt på att e-handeln har utvecklat bättre metoder och strukturer att driva sin verksamhet på.

Precis som vanligt innebär varje ny marknadsplats att det växer fram nya aktörer och nya vinnare på denna. Några traditionella aktörer slås ut medan några stora jättar använder sin tyngd och stora kassa för att överleva. Ibland genom uppköp av nya aktörer, ibland genom att genomföra nödvändig förändring i sin infrastruktur, organisation och sättet de arbetar. Det kostar på, men är alltid värt det. Nu är det kanske dags för de traditionella handelsjättarna att ta revansch på uppstickarna från e-handeln? Ett slags “Köttrymdimperiet slår tillbaka”. Genom att införliva de metoder och verktyg som e-handeln har gjort till sina och förändra sin organisation (genom att anställa folk som kan e-handelsmetodik) kan de som gör rätt, vinna mycket.

Vi lever i en värld som ständigt förnyas. Som affärsutvecklare är det extremt viktigt att förstå alla spektra av det. Hur ställer sig användarna till övervakning (även) av deras närvaro i det fysiska rummet? Hur bygger vi nya affärsmodeller på den kunskap vi får genom de nya möjligheterna? Hur får vi ledningsgrupperna att fatta att det här är verksamhetskritiskt? Var börjar vi? När börjar vi?

Mjukvaruföretaget Euclid har tagit fram en film på temat:

Så – tekniken finns – men affärmodellerna som tekniken ger möjlighet till är underutvecklade. Jag tänker mig att ett spännande pilotprojekt för stora retailkedjor som H&M, IKEA eller Coop (eller varför inte en av alla dessa gallerior) skulle vara att koppla upp en butik och börja samla in data. Det kostar inte mycket pengar, men möjligheterna är svindlande. I samma vända kan de ju passa på att bjuda sina kunder på gratis wifi-uppkoppling. Och shoppinghjälp i mobilen. Och en massa annat.

Dessutom gäller det här inte bara inne i butiken. Med wifi går det också mäta vilka som går förbi utanför en lokal (eftersom wifi ”sniffar” även några meter utanför lokalen), hur många som passerar vid vilken tidpunkt, vilka dagar i veckan som har mest tryck och så vidare. Vad skulle denna information vara värd för fastighetsägare och mäklare? Det öppnar upp för en helt annan prissättning på kommersiella lokaler.

Att det som tidigare kallades “digitalt” numera är den del av det som tidigare kallades “fysiskt” framstår som uppenbart. Som användare reflekterar vi knappt över det längre. Som anställda, i organisationer som brottas med att anpassa sig till den nya verkligheten, har vi mycket att göra.

Köttrymdens gamla imperium är redo att slå tillbaka mot e-handelsrebellerna. Vilken sida du än står på: må kraften vara med dig, padawan.

aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se