Äventyret

Hur ska vi resa år 2025?

Hur kommer världen att se ut 2025, och hur kommer det att påverka hur vi reser? Detta var frågan som Sveriges nationella destinationsmarknadsföringsorganisation VisitSweden bad oss utforska i början av 2015. Syftet var att ge alla som jobbar med besöksnäringen i Sverige möjlighet att vara bättre förberedda för de utmaningar som branschen står inför.

Under det senaste året har vi arbetat intensivt tillsammans med VisitSweden för att identifiera och exponera de trender som kommer att påverka resandets utveckling inom de kommande tio åren. Vi presenterade vårt arbete för Sveriges regionala destinationsmarknadsföringsorganisationer på VisitSwedens trendseminarie FutureWatch i oktober 2015. Idag släpps också våra findings i en generell rapport, samt två fördjupande rapporter som vi skrivit specifikt om samhällsframsteg och teknikframsteg. Och det bästa: allt är fritt att ladda ned hos VisitSweden.

I rapporten om samhällsframsteg tittar vi på trender inom samhällsvärderingar, demografi, arbete, finans och transport. I rapporten om teknikframsteg tittar vi på hur vi kommer att påverkas av utvecklingen inom gränssnitt, big data, plattformar, publicering och sociala medier. För varje trend undersöker vi närmare hur detta kommer att påverka resandet.

En strategi kan bara implementeras ordentligt om den är rotad i verkligheten — och inte bara verkligheten i dag, utan också verkligheten i morgon.

På Äventyret är det en viktig del av vårt arbete att förstå hur framtiden kommer att se ut. Det är intressant att se hur förståelsen av dessa trender ständigt förändras, med nya nyanser och riktningar som dyker upp varje månad. Till exempel har det de senaste månaderna blivit tydligare att många olika digitala tjänster som tidigare krävde installation av separata appar nu börjas aggregeras på “plattform-appar”, som Slack, WeChat, Telegram, och Line. Dessa levererar genom ett sömlöst och enkelt användargränssnitt tillgång till en hel del robotiserade tjänster som utnyttjar framsteg i maskininlärning. Intressant också är att alla dessa appar först och främst har varit chat-appar — det visar sig att text-baserade användargränssnitt funkar fint inte bara för att chatta med vänner men även för att boka resor, beställa mat, eller bokföra kostnader.

För oss är en förståelse av hur framtiden kommer att se ut en förutsättning och det första steget i allt som vi jobbar med. En strategi kan bara implementeras ordentligt om den är rotad i verkligheten — och inte bara verkligheten i dag, utan också verkligheten i morgon.

aktivbo_logo_square
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign för den svenska och tyska marknaden. www.aktivbo.com
almega1
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign. www.almega.se
boob
Boob skapar hållbara gravid- och amningsplagg för mödrar världen över. Äventyret är Boobs partner för koncept och design av digitala tjänster. Vi har tillsammans tagit fram en e-handelssajten www.boobdesign.com.
chef_logo1
Chef gör nordens största ledarskapstidning och driver ett antal framgångsrika digitala medieaffärer. Äventyret är Chefs digitala partner sedan 2016. www.chef.se
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt förlag, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | www.kommunebarometeret.no
lrf1
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret tog under 2016 fram interaktions- och gränssnittsdesign (samt ny grafisk profil) för den nya versionen av Onepix. www.onepix.se
qvalia2x
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar företagens ekonomifunktioner och -processer. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sami
SAMI är en ekonomisk förening (utan vinstintresse) som företräder utövarna som spelar och sjunger på inspelade verk. Medlemmar är artister och musiker. Kunder är företag och verksamheter som spelar deras musik. Äventyret har arbetat med tjänstedesign för SAMI sedan 2016. www.sami.se
samsung
Samsung är (bland annat) världsledande på konsumenthårdvara för mobiltelefoni. Genom Äventyrets partner 360Cities har vi åt Samsung tagit fram koncept och design för 360Stories, en app som tillåter fotografer att skapa berättelser av sina panoramor med hjälp av kommentatorspår. 360Stories är tillgänglig på hemskärmen i Samsung Gear VR. www.samsung.com
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret är Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner. www.si.se
sunfleet
Sunfleet är Volvos bilpoolstjänst i Sverige. Äventyret har tagit fram ett antal generationer digitala prototyper åt Sunfleet för en effektivare bokning och bättre användarupplevelse. www.sunfleet.com
txcn-logo
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Äventyret är Telenor Connexions globala partner för digital kommunikation. www.telenorconnexion.com
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com