Vår expertis omfattar:

  • Trendbevakning och designforskning som hjälper oss att förstå beteenden hos användare.
  • Strategier och konceptutveckling som tillåter oss att omsätta förståelsen i möjligheter.
  • Ett prototypbaserat förhållningssätt till kod och design som gör det möjligt att snabbt förvandla dessa möjligheter i faktiska produkter och tjänster.

Vårt arbetssätt:

Handlar om fokuserat, avskalat och iterativt arbete. Som kund blir du en del av Äventyrets prisbelönta tjänstedesign-team. I teamet hittar du experter inom designforskning, konceptutveckling, gränssnittsdesign, grafisk design och kod.

Sedan arbetar vi tillsammans under en kort men intensiv period i vår studio (eller i ett projektrum hos er) för att:

  • Utforska och analysera designutmaningen
  • Forma hypoteser med bas i slutsatserna från analysen
  • Skapa en prototyp för att testa hypoteserna
  • Testa och bygga om – flera gånger

Resultatet blir en prototyp som ger dig en tydlig lösning på den inledande designutmaningen. Prototypen kan sedan fungera som en grund för en fullt fungerande produkt eller tjänst. Du väljer sedan om du vill att Äventyret ska ta projektet ända i mål, om du hellre tar det vidare själv, eller om du vill vidareutveckla det någon annanstans. Du äger resultatet.

Smartare, snabbare

Äventyret startade ur våra kunders krav på en mer agil arbetsmetodik i designprocessen. Och ur vår egen vilja att arbeta effektivare i en allt mer snabbrörlig omgivning.

Vi skiljer ut oss från andra byråer genom vårt arbetssätt, men vi är också flexibla i vårt tillvägagångssätt. Ibland är vi en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver.

Äventyrets blogg
Hur ska vi resa år 2025?

Hur kommer världen att se ut 2025, och hur kommer det att påverka hur vi reser? Detta var frågan som Sveriges nationella destinationsmarknadsföringsorganisation VisitSweden bad oss utforska i början av 2015. Syftet var att ge alla som jobbar med besöksnäringen i Sverige möjlighet att vara bättre förberedda för de utmaningar som branschen står inför.

Under det senaste året har vi arbetat intensivt tillsammans med VisitSweden för att identifiera och exponera de trender som kommer att påverka resandets utveckling inom de kommande tio åren. […] → Hur ska vi resa år 2025?

Jobba på Äventyret

Det går bra för Äventyret och vi vill bli fler. Just nu söker vi specifikt:

Är du bra på andra saker än exakt det vi efterfrågar här ovan? Vi kommer att fortsätta att växa. Följ oss gärna på LinkedIn för att inte missa något. Du kan också skicka en spontanansökan.