Äventyret

Så hjälpte vi Qvalia att bygga en världsledande plattform för automatiserade transaktioner

Du driver ett framgångsrikt företag, med nöjda kunder och stadigt växande intäkter. Dock bygger din affär på något som snart kommer att förändras i och med digitaliseringen av samhället. Då gäller det att ha insikten, förmågan och modet att förändra ditt företag och dess affär — medan den nuvarande affären fortfarande blomstrar.

Om du inser att någon snart kommer att skapa en tjänst som gör ditt företags nuvarande affär överflödig, så måste du se till att denna någon är du själv. Det är själva kärnan i varför Qvalia valde att anlita Äventyret som partner för att ta nästa steg i företagets utveckling.

Utmaningen

Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina transaktionsflöden. Sedan 1999 har man utvecklat en framgångrik affär som transaktionsspecialister, som konsulter åt kunder i de flesta branscher, och återvinner årligen miljontals kronor åt sina kunder från fel som uppstått i bokföringen. Qvalia har kontor på fem marknader och jobbar med företag på en global marknad.

Även om Qvalias konsultaffär är en framgångssaga är själva grunden till den att det uppstår många fel i traditionell bokföring. Qvalia hade sedan länge insett att detta kommer förändras i och med digitaliseringen av transaktionsflödena som påbörjats på företag och organisationer, och som i enlighet med EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling blir obligatoriskt för alla offentliga verksamheter (i Sverige troligen från november 2019).

I början av 2015 kom Qvalia till Äventyret med en plan att utveckla ett helt nytt affärsområde: molnbaserade transaktionflöden genom en plattform och teknik som på sikt ska ersätta fakturan som entitet (och därmed också e-fakturan). Qvalia och Äventyret enades om att det bästa sättet att åstadkomma detta snabbt, var att genomföra ett antal prototypprojekt i syfte att skapa beslutsunderlag man kan ta på (det vill säga peka eller klicka). Prototyperna skulle resultera i responsiva användargränssnitt (mobilt först) för ett antal tjänster och bevisa bästa funktionalitet och användargränssnitt, samt utgå från Qvalias kommande plattform med centraliserad data samt kopplingar mot externa datakällor genom molnet.

Så här arbetade vi tillsammans

För att få högsta möjliga fart på projektet, skapades ett tvärorganisationellt team (med folk från Äventyret, Qvalia och Äventyrets nära samarbetspartner Prototyp) som flyttade in i ett Boiler Room i Äventyrets studio i centrala Stockholm. Det första prototypprojektet hade deadline på åtta veckor från brief till leverans.

img_1581-2
Qvalias projektrum våren 2015.

Vi började med en snabb inläsning där Qvalias teammedlemmar — experter på ekonomiska transaktioner, branschregler och existerande system — gick igenom allt nödvändigt med Äventyrets konceptutvecklare och designers. Tillsammans genomförde vi sedan under några dagar benchmarkstudier, teknikspaning och andra aktiviteter i syfte att skaffa en gemensam bild av vilka problem vi skulle lösa först. Efter den första veckan hade samtliga i projektgruppen en gemensam bild av utmaningarna vi stod inför.

henri_farg-2560x1707
Qvalias VD Henri Taipale

Vecka två inleddes med pappersprototypande där vi ritade, vek och tejpade ihop ett antal versioner av hur ramverk, interaktion och funktionalitet skulle hänga ihop. Efter omröstning valde vi att gå vidare med två versioner från papper direkt till kod.

qvalia_prototyp
Pappersprototypande är vanligt i Äventyrets projekt. Här är en av de pappersskisser vi tog fram i Qvalia-projektet.

För att inte förlora oss i enbart funktionalitet och tappa de viktiga delar i ett användargränssnitt som handlar om körkänsla sattes en parallell process igång där två medlemmar i projektgruppen fick fokusera på färg, form och typografi, medan övriga i projektteamet arbetade vidare med interaktionsmönster, responsloopar, datavisualisering med mera.

Pappersprototyperna kodades under en vecka upp i Bootstrap och redan två veckor in i projektet hade vi därför klickbara prototyper som kunde användartestas. Detta gav oss insikter som hjälpte oss att välja väg, en av prototyperna visade sig vara betydligt mer användarvänlig, men även från den andra prototypen fanns lärdomar och nyckelfunktionalitet att hämta.

När de två grafiskt ansvariga projektmedlemmarna hade ett antal spår att presentera beslutade projektgruppen snabbt vilket av spåren vi skulle gå vidare på och utifrån detta började arbetet med den slutgiltiga prototypen.

I Äventyret hittade Qvalia den partner för innovation & tjänstedesign vi länge letat efter. Jag är framförallt nöjd med affärsförståelsen hos alla inblandade, vilket är av yttersta vikt för att skapa en framgångsrik produkt.

— Henri Taipale, VD Qvalia

Under de tre kvarvarande veckorna av projektet byggdes och testades lösningar löpande genom interna demo- och prioriteringsmöten var tredje dag. När projektet nådde deadline fanns den prototyp på plats som sedan visades för Qvalias ledning för beslut om transaktionsplattformen skulle utvecklas eller inte.

Från prototyp till produktion

Beslutet gick vår väg och Qvalia beslutade att avsätta resurser för att utveckla transaktionsplattformen på riktigt.

Nu var det dags att dela upp arbetet för olika syften:

  1. Ett team fick fokusera på att ta fram produktionsklar kod för att Qvalias teknikteam (förstärkta med utvecklare från Prototyp) skulle kunna bygga grundfunktionalteten i den kommande lösningen, medan ett
  2. annat team (bestående av folk från Äventyret, Prototyp och Qvalia) satte igång med nästa prototypprojekt; utökad funktionalitet och det som skulle komma att bli betaldelen av Qvalia Invoices.

Resultatet: Qvalia Invoices

Under våren 2016 lanserades Qvalia Invoices och kunderna — företag i olika storlekar och offentliga verksamheter som kommuner och kommunalt ägda bolag — har strömmat in.

mobile_statistics

Qvalias nya tjänster tillåter företag att sköta hela sitt transaktionsflöde direkt i mobilen, plattan eller datorn. I grundversionen — som är gratis att använda — handlar det om att via ett lättanvänt gränssnitt skapa, skicka och ta emot fakturor helt elektroniskt. Istället för att skapa fakturorna som PDFer som skickas via e-post, skickas fakturorna via elektroniska faktureringssystem helt i XML och integreras via ett API med företagens egna ekonomisystem. Detta leder till effektivisering men också till att ekonomihanteringen blir felfri. Företag och organisationer som använder Qvalia Invoices kan även skapa och teckna avtal med sina kunder och leverantörer, hålla koll på kreditvärdighet och beteende, sälja fakturor och aktivera sin checkkredit från banken, direkt i gränssnittet. Genom den affärsutveckling som sprungit ur prototypprojekten med Äventyret har Qvalias tjänsteportfölj att breddats och framtidssäkrats.

Äventyret fungerar löpande som Qvalias innovations- och tjänstedesignpartner för vidareutveckling av Qvalia Invoices och kommande relaterade tjänster. Watch this space för fler revolutionerande disruptiva finansiella tjänster som blir frukten av vårt löpande samarbete.

Qvalia Invoices: en detaljstudie

Koncept: En molncentrisk transaktionsplattform som gör fakturan onödig på sikt.

Det övergripande målet med transaktionsplattformen är att avveckla fakturan som entitet, eftersom det finns bättre sätt att hantera ett företags ekonomiska flöden. Istället erbjuder Qvalia Invoices en helhetslösning där en kan skapa offerter, avtal och elektroniska betalningar samt ett arbetsflöde där attestering, godkännande och betalning sker i ett och samma gränssnitt. Plattformen skapar förutsättningar för en effektivisering och omorganisering av kundens ekonomifunktion samt för ökad exakthet i bokföring och momshantering.

flow21
Qvalia Invoices flyttar hela arbetsflödet kring transaktioner till en molncentrisk lösning med smarta funktioner för automatisering med smart validering.

Design: form och interaktion som förenklar och förbättrar

Den grafiska form och interaktionsdesign som Äventyret tagit fram för Qvalia Invoices följer på ingångsvärdena om att förenkla och förbättra jämfört med existerande ekonomisystem på marknaden.

Därför har vi skapat en luftig och lättanvänd grafisk form där siffror stöds av interaktiva grafer och informationsgrafik. Äventyret har lagt vikt vid att det — förutom att vara enkelt — ska kännas roligt och inspirerande att använda Qvalia Invoices (något många tjänstedesigners annars glömmer bort). Därför byggde vi exempelvis statistiköversikten som en landskapsbild med pyramider och luftballonger som i detaljerad vy kan fällas ut för en mer detaljerad vy över transaktionerna.

Interaktionsdesignen bygger på en ständig framåtrörelse i användandet av tjänsten. Eftersom Qvalia Invoices ska gå att använda i mobilen, plattan och datorn har vi byggt en responsiv lösning där stort fokus sätts på det specifika steg som användaren befinner sig. För att göra användandet intutivt och enkelt delas exempelvis skapandet av en faktura upp i ett antal logiska steg, där olika lager visas beroende på vad användaren ska mata in för data. Detta ger ett stort fokus på varje deluppgift och risken att missa viktig inmatning av data minimeras.

Prototyper eller produktionsklar kod? Båda behövs!

Äventyret levererar löpande gränssnittsprototyper för utvalda flöden för vidareutvecklingen av Qvalia Invoices. På det sättet fungerar inte prototyperna bara som beslutsunderlag utan också som lättförståeliga och samtidigt avancerade kravspecifikationer. Prototyperna gör det lättare för Qvalias systemutvecklingsteam att bibehålla tempo och kvalitet.

Att avgränsa vad som ska ingå i en gränssnittsprototyp är centralt för kvaliteten på slutresultatet. Äventyret har med vår egen variant av tjänstedesign — som vi kallar innovationsdriven tjänstedesign — insett att det svåraste i vårt jobb är att skapa en helhet utan att göra allt jobb på en gång. Därför väljer vi tillsammans med kunden ut den delen i lösningen, och skapar en prototyp som bara visualiserar lösningen för det mest utmanande problemet.

pyr11
Avgränsning för prototyp: Inte såhär…
pyr21
…och inte såhär…
pyr31
Men såhär: För att både känsla och funktionalitet ska bli rätt behöver form och interaktion, microcopy, data, bilder och text med mera, kännas som om det är på riktigt. Vi kodar därför gärna upp våra prototyper i Html/CSS/JavaScript. Avgränsningen av prototypen är central i prototypförfarandet.

Men vi stannar inte där. När våra kunder behöver det levererar Äventyret produktionssäker, responsiv gränssnittskod som kundens teknikteam vidareutvecklar plattformen utifrån. I samarbetet med Qvalia delar vi på ansvaret för den kod som ska sättas i produktion, genom att gränssnittsteamet består av utvecklare både från Äventyret och Qvalia som arbetar mot samma kodbas med Git som versionshantering.

Användningstester

Vi har testat tjänsten kvantitativt genom trafikdatanalys, men också kvalitativt genom skuggning, fokusgrupper och användarintervjuer. Resultatet av testerna leder löpande till modifiering av de färdiga lösningarna.

Teknisk lösning

Tekniskt består Qvalia invoices består av två delar:

  1. Den ena är en applikation där användarna hanterar sina transaktioner, som är skriven i Node med Angular som framsida.
  2. Den andra delen är en service bus som interagerar med transaktionssystemet och klienternas affärssystem, skriven i Java. Hosting sker på Amazon AWS med EB (autoskalning).

Val av teknik och utveckling av samtliga delar i lösningen har gjorts av Qvalia i samarbete med Prototyp och Äventyret.

branding-identity1
aktivbo_logo-640x336
AktivBo ger bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Äventyret är AktivBos partner för digital tjänstedesign och tillsammans har vi tagit fram Business Intelligence-verktyget AktivBo Analytics. www.aktivbo.com | analytics.aktivbo.com
almega_logo-640x336
Almega är tjänsteföretagens organisation och den största grupperingen inom Svenskt Näringsliv. Äventyret är Almegas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2015. www.almega.se | www.arbetsgivarguiden.se
byggforetagen_logo-640x336
Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Äventyret är Byggföretagens strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.byggforetagen.se | www.buc.se | www.arbetsgivarguiden.se
chef_logo-640x336
Chef gör nordens största ledarskapstidning och har jobbat med Äventyret sedan 2016. Tillsammans med Chef skapar Äventyret framgångsrika medieaffärer, prisvinnande innovationer och banbrytande teknik. www.chef.se | www.chefakademin.se
dagens_samhalle_logo-640x336
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Åt Dagens Samhälle har Äventyret skapat och byggt kommunstatistiktjänsten Kommunbarometern. www.dagenssamhalle.se | Kommunbarometern
formable_logo-640x336
Formable är en produkt sprungen ur Äventyrets egen affärsfabrik. Med hjälp av klurigt användande av webbteknik har vi hittat svaret på hur mallar & avtal egentligen ska fungera, bortom pappersvärlden. www.formable.se
formas_logo-640x336
Formas som är statens forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, ger ut webbtidningen Extrakt som belyser forskning kring att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Äventyret fungerar som design- och teknikpartner för Extrakt sedan 2018. www.extrakt.se
gavagai_logo-640x336
Gavagai som är världsledande på sentimentsanalys, det vill säga metoder för att analysera känslan i textinnehåll, samarbetar med Äventyret kring produkt- och gränssnittsdesign sedan 2019. www.gavagai.io
kommunalrapport-640x336
Kommunal Rapport AS är ett norskt mediehus, som helägs av KS (tidigare Kommunenes Sentralforbund). Målgrupperna för Kommunal Rapports journalistiska produkter är främst politiker och förvaltning i kommunal sektor. Äventyret är Kommunal Rapports tjänstedesignpartner för nya digitala affärer. www.kommunal-rapport.no | Kommuneberometeret | Leverandørdatabasen
lrfmedia_logo-640x336
LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Äventyret hjälper LRF Media att utveckla sin affär och har bland annat tagit fram strategi, koncept och design för ett antal digitala satsningar från 2015 och framåt. www.lrfmedia.se | www.agfo.se | www.land.se | www.landlantbruk.se | www.landskogsbruk.se
onepix-2
Onepix från Unident är Skandinaviens mest populära kliniska bildhanteringssystem och används idag i över 7 000 behandlingsrum runtom i Skandinavien. Äventyret jobbar sedan 2016 löpande med konceptutveckling och design av olika produkter under Onepix varumärke. www.onepix.se | www.unident.se
postnord-logo-640x336
PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Äventyret hjälper sedan 2020 PostNord med digitaliserandet av rapporten E-barometern. www.postnord.se
qvalia_logo-640x336
Qvalia hjälper sina kunder att optimera sina finansiella flöden. Äventyret är Qvalias globala partner för tjänstedesign och tillsammans bygger vi digitala produkter och tjänster som helt förändrar ekonomifunktioner och -processer för företag, organisationer och offentlig verksamhet. www.qvalia.com | www.qvaliainvoices.com
sosalarm_logo-640x336
SOS Alarm som ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting, driver nödnumret 112 i Sverige och arbetar med samverkan mellan olika samhällsbärande larmfunktioner. Tillsammans med Äventyret har SOS Alarm tagit fram SOS Inblick – en lägesbildsmotor som med robotteknik bygger insiktsmaterial på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. www.sosalarm.se/inblick
si
Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Äventyret var Svenska Institutets innovations- och tjänstedesignpartner mellan 2015-2019. www.si.se | Transforming Transportation
tifosi_logo-640x336
Tifosi har med spännande teknik och användarcentrerad design byggt framtidens sportbutik med utgångspunkt i hur svenska idrottsföreningar och amatörlag fungerar. Tifosi startades 2014 i Äventyrets affärsfabrik och delägs sedan starten av Äventyret, produktions- och distributionspartnern Lundgrens i Gräfsnäs samt fotbollsikonen Johan Elmander. www.tifosi.se
tis_logo
Tourism in Skåne (TiS) är Skånes officiella marknads- och utvecklingsbolag. Äventyret arbetade under 2015-2016 med digitaliseringsstrategier tillsammans med TiS. www.tourisminskane.com
trelleborgskommun-logo-640x336
Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun, med ungefär 45000 invånare. Äventyret är sedan sommaren 2020 Trelleborg Kommuns partner i att skapa och införa smarta digitala lösningar på medborgarnas villkor. www.trelleborg.se
ukk_logo
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett kulturhus i Uppsala. Äventyret är UKK:s digitala partner sedan 2016. www.ukk.se
vi_logo-640x336
Vi Media som grundades av Kooperativa Förbundet redan 1913 ger ut magasinen Vi och Vi läser både digitalt och på papper. Äventyret har fungerat som digital partner till Vi Media sedan 2019. Tillsammans med Vi Media skapar Äventyret nya medieaffärer med design och teknik som spränger gränser. Vi för iOS | Vi-appen för Android | vi.se | vilaser.se | vimedia.se
visita_logo-640x336
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och en del av Svensk Näringsliv. Äventyret är Visitas strategiska partner för digital innovation, kommunikation och tjänstedesign sedan 2019. www.visita.se
visitsweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Äventyret har ett strategi och konceptutvecklingsuppdrag åt VisitSweden rörande trendspaning och omvärldsbevakning med fokus på innovation- och affärsutveckling. www.visitsweden.com
ystadsskommun-logo-640x336
Ystad är en av Sveriges bäst bevarade äldre städer, med ett gatunät som i delar av staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden. I Kommunen bor 30 000 människor, och Äventyret är sedan sommaren 2020 kontrakterade för att genomföra designsprintar och workshops i syfte att lösa problem och testa nya idéer inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering. www.ystad.se