Äventyrets blogg archives:

Köttrymd­imperiet slår tillbaka

Tänk om butiksinnehavare kunde mäta besöken i butiken på samma sätt som Google Analytics fungerar för e-handlare. Ett sorts grafiskt mätverktyg för köttrymden. Nu går det!

Köttrymdimperiet slår tillbaka

Bild av myrrh.ahn. Some Rights Reserved.

Eftersom de flesta mobilanvändare ständigt har wifi påslaget så är det möjligt att mäta närvaron – hur länge folk stannar, var de stannar och så vidare – i exempelvis en butiksmiljö. Det här skulle kunna ersätta en stor del av det arbete som detaljhandeln lägger på att manuellt kartlägga hur kunder rör sig i butiken. Dessutom öppnar det upp enorma möjligheter för kundinteraktion och exempelvis A/B-testning av butiksmiljöer. Att kunna koppla ihop en kundklubb i mobilen med kundens närvaro i den fysiska butiken vore väl spännande?
[…] → Köttrymd­imperiet slår tillbaka